Blog

LLIGA REGATES 2022 – 2023

21/març/2023

La temporada d’hivern d’enguany arrenca amb una novetat impulsada per l’Escola Vela Sant Pol de la mà del Club Nàutic de Sant Pol de Mar i amb la col·laboració de l’associació A Tot Drap: la Lliga de Tardor-Primavera 22-23

Format

El format de la lliga de tardor primavera 22-23 serà la combinació de jornades de navegació amb regates a raó de intercalament d’1 a 1 cada cap de setmana (aquest ordre pot variar per tal de preparar específicament alguna regata del circuit de la ADIPAV).

Regates

Es faran regates amb el format habitual de classe i es regiran per les regles definides en el Reglament de Regates a Vela de World Sailing 2017-2020, excepte en el que resulti modificat per aquestes Instruccions de Regata. Es modifica la penalització prevista a la regla 44.2 sent aquesta de UN gir complet en tots els casos (modifica la RRV44.2).

Jornades de navegació

Seran jornades de 2h en que l’objectiu serà l’entrenament lliure i pràctica conjunta de la tècnica de patí. Hi haurà sempre el suport logístic per a l’entrada i sortida de platja i el suport d’una llanxa de salvament. Alguns dies (i no de manera obligatoria) es poden col·locar algunes boies per tal de treballar algun exercici en concret, es faran gravacions amb l’objectiu de millorar en les maniobres i la navegació, i es faran algunes jornades teòriques de tècnica en regata, meteorologia, maniobres o altres temes d’interès per a la pràctica del patí.

Calendari

S’iniciarà la lliga l’1 d’octubre, un cop acabat el campionat social 2022, i acabarà el cap de setmana anterior a l’inici del campionat social d’estiu 2023. L’horari serà de 13 a 15h però es pot veure modificat per les condicions meteorològiques. Qualsevol canvi d’horari s’avisarà pel canal oficial de comunicació. *S’adjunta el calendari provisional, que pot ser modificat a partir del gener en base a les regates organitzades per la ADIPAV.

Inscripcions

Es realitzaran a través de l’Escola Vela Sant Pol via mail ( vela.santpol@trixench.com ) i tindran un preu de 150€ per a tota la temporada (opció vàlida només fins al 31 d’octubre) o 50€ mensuals.

Puntuació de la lliga

La lliga tindrà una puntuació acumulativa que consisteix el la suma de totes les puntuacions de les regates aplicant-hi dos descarts en acabar la temporada (és a dir, no es comptaran els dos resultats individuals més grans). La puntuació de les regates es realitzarà aplicant el sistema de puntuació Baixa establert a la RRV A4.1. (l’habitual en classe patí). Addicionalment, l’assistència a les jornades de navegació restarà 2 punts (restarà 4 punt a partir del 01/01 i i fins a finalitzar la lliga). Hi haurà una classificació única que no distingirà entre primeres i segones. En cas d’empat en puntuació, es seguiran els següents criteris: 1. Quedarà per davant qui hagi participat en més jornades de navegació. 2. Quedarà per davant qui hagi participat en més regates. 3. Quedarà per davant qui hagi tingut la millor puntuació en la darrera regata. Aquells navegants que no portin armilla salvavides quedaran desqualificats de la prova o no gaudiran de la bonificació (en el cas de les jornades de navegació).

Responsabilitat

Cada participant actua sota la seva responsabilitat i la de la seva embarcació. L’Escola Vela Sant Pol recomana que els participants obtinguin una assegurança anual (35€ anuals) per tal d’estar coberts en cas de qualsevol accident per l’assegurança de la FCV. Aquesta assegurança (Llicència de Lleure) es pot tramitar a través de l’escola de vela.

Participació d’altres classes

Qualsevol altre embarcació de vela lleugera que no sigui de la classe patí sènior podrà participar a la lliga (jornades de navegació i regates) però s’inclourà en una classificació separada que rebrà el nom de “Open”.

Canal de comunicació

Es crearà un grup de Whatsapp que serà el canal oficial de comunicació de la lliga de tardor-primavera 2022-2023. Aquest document pot patir modificacions, i la única versió vàlida i actualitzada és la que es troba a la pàgina web de l’escola (el link es troba també en la descripció del canal de whatsapp).